Nieuws

Nieuws categorie

Inloopavond Platform Bolsward

20-10-2019 Geen reacties

BOLSWARD Platform Bolsward organiseert op woensdagavond 30 oktober weer een inloopavond voor alle burgers van Bolsward. Ditmaal in Ons Gebouw […]

Lees meer

Uitnodiging stadsgesprekken wijken Bolsward

8-05-2019 Geen reacties

Platform Bolsward start dit jaar met het organiseren van stadsgesprekken op thema.
Stadsgesprekken die als doel hebben elkaar te ontmoeten, maar ook om van elkaar te
horen wat goed gaat en wat beter kan.
Het eerste stadsgesprek heeft als thema ʻde wijken van Bolswardʼ.
Hierbij nodigen wij u, als vertegenwoordiger van uw wijk, uit om deze bijeenkomst bij te
wonen op:
Datum : woensdag 15 mei 2019
Tijd : 20.00u – 22.00u (inloop vanaf 19.30u)
Locatie : Marnecollege Bolsward (collegezaal hoofdgebouw)
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u kort over de stand van zaken en willen we u
ook bijpraten over een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen in Bolsward.
We zijn benieuwd naar uw mening daarover.
Daarnaast gaan we in gesprek over de rol van wijkverenigingen in onze stad. Een aantal
vragen/stellingen dienen daarbij als intro tot een discussie.
Stellingen/discussie
* In de Bolswarder wijken is behoefte aan een gestructureerd bestuur dat optreedt als
wijkvereniging en de bewoners vertegenwoordigd.
*De activiteiten en sociale cohesie in de wijken zijn afhankelijk van de wijkverenigingen.
*Wijken kunnen heel goed vertegenwoordigd worden door actieve vrijwilligers en hoeven
echt niet in een bestuur te zitten.
Vragen/discussie
* Wat is de rol van een wijkvereniging en wat kan jullie rol zijn? Waarin zou je daarin graag
ondersteuning willen en van wie?
* Is er in de wijk een vast aanspreekpunt? Worden er op structurele basis bijeenkomsten
georganiseerd?
Aanmelden
U kunt zich tot en met zaterdag 11 mei 2019 aanmelden voor deze bijeenkomst door een
e-mail te sturen naar platformbolsward@gmail.com
Graag het volgende in deze mail vermelden:
- de naam van uw wijk\wijkvereniging
- het formele mailadres waar wij uw organisatie in de toekomst via kunnen bereiken;
- het aantal personen (maximaal 3) en de namen van deze personen waarmee u deze
bijeenkomst bezoekt.
Wij zien u graag op woensdag 15 mei!
Met vriendelijke groet,
Platform Bolsward

Lees meer